Rok Wiary Drukuj

Rok Wiary został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI w liście apostolskim Porta fidei wydanym 11 października 2011r. Rozpocznie się 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. W dzień rozpoczęcia mija także 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradować będzie Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji.


W założeniu papieża Rok wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.


Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary. Logo Roku Wiary, przygotowane przez Stolicę Apostolską, przestawia łódź, która wyraża Kościół. Łódź jest częstym obrazem Kościoła, ale rzadko jest ona ukazywana w taki sposób, aby żagiel łodzi miał postać hostii. Wskazanie na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jako na szczególną moc, która pozwala łodzi Kościoła płynąć w wyznaczonym celu, pokonując wszelkie przeszkody, pokazuje pewne priorytety w przeżywaniu Roku Wiary. Należy do nich ożywienie wiary w obecność Jezusa pod postacią chleba, wyrażające się rozbudzeniem w wiernych pragnienia przychodzenia na adorację. Bez adoracji nie da się ani głęboko przeżywać sakramentów świętych ani też z mocą świadczyć o Chrystusie w świecie. Dlatego troska o rozwój adoracji należy do ważnych kierunków działania w kolejnych tygodniach i miesiącach Roku Wiary.


SEMINARIUM ODNOWY WIARY

W odpowiedzi na apel papieża Benedykta XVI, aby w Roku Wiary pogłębić życie wiary, pragniemy zaprosić do przeżycia Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii. Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji "w domu" przeznaczonych dla osób dorosłych i trwających 10 tygodni. Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego. Cotygodniowe spotkania, które obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach, dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmuje każdy uczestnik Seminarium. Całość wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek po mszy świętej wieczornej (18.45) w kościele Bożego Ciała w Tucholi.

04.10.2012 – Powrócić do źródeł modlitwy (do wydruku)

11.10.2012 – Prawdziwy obraz Boga (do wydruku)

18.10.2012 – Powrót z grzechu do wolności (do wydruku)

25.10.2012 – Uzdrowienie w mocy Jezusa (do wydruku)

30.10.2012 – Rozeznawanie duchowe (do wydruku)

08.11.2012 – Zawierzyć Jezusowi (do wydruku)

15.11.2012 – Obdarowanie w Duchu Świętym

22.11.2012 – Chodzić w Duchu Świętym (do wydruku)

29.11.2012 – Kościół jako wspólnota (do wydruku)

06.12.2012 – Żyć z Maryją w Duchu Świętym